1. הגדרות

  • האתר – אתר האינטרנט בכתובת: laprimastore.com : "לה פרימה"
  • עוסק מורשה – לה פרימה, עוסק מורשה מס': 021970942.
  • מוצרים – המוצרים המופיעים באתר ומוצעים למכירה.
  • שובר – שובר המקנה זכאות לקבלת מוצר מבית עסק אחר שאינו "לה פרימה".
  • זמן האספקה – עד חמישה ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה: מובהר כי יום עסקים אינו כולל את יום שישי, שבת, ערבי חג וחג.
  • יום האספקה – אותו יום בו נמסרה הסחורה ליעודה המבוקש.
  • כתובת למשלוח – הכתובת שציינה המזמינה בטופס ההזמנה ככתובת למשלוח הזמנות.
  • מועד אספקה מבוקש – המועד שציינה המזמינה כמועד המועדף עליה כיום האספקה.
  • יום ביצוע ההזמנה – היום בו אושרה העסקה ע"י חברת האשראי של המזמינה.
  • טופס הזמנה – טופס הממולא על ידי המשתמשת ומכיל בין היתר: שם פרטי, שם משפחה, מספר ת.ז., מספרי טלפון, כתובת בישראל, דואר אלקטרוני ופרטי תשלום.

התקנון מנוסח בלשון נקבה לצרכי נוחות בלבד, אולם מיועד לנשים וגברים כאחד.

2. כללי

2.1. האתר "לה פרימה" משמש כחנות וירטואלית, online, למכירת מוצרים והוא בבעלות העוסק מורשה ומנוהל על ידה (להלן: "הנהלת האתר"). לכל שאלה ו/או הבהרה ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות בכתובת הדוא"ל info@laprimastore.com, ובטלפון: 03-6704931. כתובת משרדי הנהלת האתר: דרך הבשמים 1, גני תקווה.
האתר ניתן לשימוש "כמו שהוא" As is.
תנאי השימוש (להלן: "תקנון", "תנאי שימוש") הינם הבסיס החוקי לגלישה באתר והוא מסדיר את היחסים בין הנהלת האתר ו/או מי מטעמה לבין הגולשת ו/או המזמינה/הלקוחה.
כל אחת המבצעת הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהירה בעת ביצוע הפעולה על קריאת תקנון זה, וכי היא מסכימה לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהא לה או למי מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או הנהלת האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה. במידה ואינך מסכימה לתנאי מתנאיו, הנך מתבקשת לא לעשות כל שימוש באתר.
הנהלת האתר שומרת את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
2.2. רשומות המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולה.
2.3. תמונות המוצרים המוצגות באתר הן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את הנהלת האתר. מובהר ומוסכם כי האתר ומנהליו עושים כמיטב יכולתם בכדי להציג בפני המשתמשים תמונות מדויקות ככל האפשר.
2.4. היה ונפלה טעות קולמוס בתיאור הבגד ו/או המוצר לא יחייב הדבר את הנהלת האתר ו/או מנהליה ו/או מי מטעמם.
2.5. מחירי המוצרים המפורסמים באתר כוללים מע"מ על פי הדין.
2.6. כל ההזמנות למוצרים הן בכפוף לזמינות מלאי. במקרה של קשיי אספקה, הנהלת האתר ו/או מי מטעמה שומרת לעצמה הזכות להחליף פריטים בעלי איכות וערך שווים תוך עדכון הלקוחה בהודעה על תחליפים שכאלה בעת ביצוע ההזמנה.
2.7. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת הרכישה או תקלות בשירות הדואר אלקטרוני.
2.8. הנהלת האתר ו/או מי מטעמה אינם מתחייבים להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או הבגדים שתמונותיהם מופיעות באתר.
2.9. הנהלת האתר שומרת לעצמה הזכות לסרב להיכנס לחוזה עם כל אדם או חברה.
2.10 מלבד היותה של "לה פרימה" חנות אינטרנטית היא גם מספקת פלטפורמה פרסומית לצורכי התנדבות (עמותות) לבעלי חנויות, למוכרים (להלן: "בתי העסק") המעוניינים למכור את מוצריהם. למען הסר ספק, "לה פרימה" אינה מייצרת, ו/או משווקת ו/או מספקת את המוצרים. לה פרימה מעמידה לקהל לקוחותיה את האתר כבמה להצגת המוצרים בלבד והתחייבות "לה פרימה" הינה רק להעברת שובר הרכישה ללקוחה. "לה פרימה" אינה צד להתקשרות ו/או העסקה בין בית העסק ללקוחה לא בעיקיפין ולא במישרין, ובהתאמה מרגע קבלת השובר לרכישת המוצר, אין האחריות על "לה פרימה" למוצר לרבות טיבו ודרך אספקתו.
בכל מקום בו יהיה מדובר במוצר שאינו שייך ל"לה פרימה", תתווסף הערה מתאימה באתר.
2.11. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף למיניהם וכד'). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
2.12. תנאי השימוש יהיו כפופים ובהתאם לחוק הישראלי. הצדדים כפופים בזאת לסמכות של בתי משפט בישראל. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט בת"א-יפו.
2.13. הנהלת האתר לא אחראית, לתכנים המפורסמים, ככל שיש כאלה, בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית (link). הנהלת האתר ו/או מי מטעמה אינה מתחייבת כי הקישורית תוביל את המשתמשת לאתר אינטרנט פעיל.
2.14. מובהר, כי כאשר הלקוחה משתמשת בשרותיי האתר וממלאת פרטי דואר אלקטרוני וטלפון סלולארי פעולה זו מהווה הסכמה של הלקוחה לקבלת הודעות וחומר שיווקי שהנהלת האתר מפיצה ו/או תפיץ בעתיד באשר למבצעים, הנחות והטבות בלעדיות המוענקים ו/או יוענקו בעתיד לחברות המועדון, באמצעות הודעות SMS שיישלחו ישירות למכשירו הסלולארי של הלקוחה, ולהיכלל לשם כך ברשימת תפוצת חברות המועדון של האתר.

3. הרשמה וביצוע הזמנה

3.1. האתר מאפשר רכישת מוצרים ושירותים שונים באמצעותו.
3.2. המכירה באתר הינה בשיטת מכירה רגילה לכל דבר ועניין. "מכירה רגילה" היא מכירת מוצרים במחיר קבוע מראש עד לגמר המלאי. המשתמש בוחר מוצר ומבצע את הקניה בהתאם להוראות באתר.
3.3. במכירה רגילה רשאי המשתמש לבחור את צורת התשלום בהתאם לאמור בטופס ההצטרפות ועליו להשלים הליך מכירה ולבחור ב"אופן התשלום" את האפשרות המתאימה לו.
3.4. כדי לבצע הזמנה על הלקוחה למלא את טופס הזמנה המופיע באתר. מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק. פרטי הלקוחה יעודכנו בהתאם לנתונים המוזנים בטופס הרישום המצוי באתר.
3.5. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, האתר ו/או מנהליו ו/או מי מטעמם לא יכלו להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו להנהלת האתר בגלל פרטים מוטעים, תחויב הלקוחה בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכנים.
3.6. לאחר ביצוע ההזמנה, האתר יבצע בדיקת תקינות תשלום באמצעות כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברת האשראי, תינתן הודעה מתאימה ללקוחה לפיה העסקה אושרה. עסקת הרכישה תשתכלל רק לאחר שהנהלת האתר ו/או מי מטעמה יקבלו אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב. אישור על ביצוע ההזמנה יישלח בדואר אלקטרוני עד 72 שעות ממועד אישור ההזמנה.
3.7. יובהר כי משלוח דואר אלקטרוני, אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את הנהלת האתר. רישומי מחשב עיבוד הנתונים של הנהלת האתר, המנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר כאמור, יהווה ראיה לכאורה לאמור בהן.
3.8. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי תקבל מבצעת הפעולה הודעה מתאימה על כך והיא תידרש לעדכן אמצעי תשלום אחר. במקרה זה לא תבוטל הזמנה וללקוחה לא תהיה כל טענה נגד האתר. ללא אישור סופי מחברת האשראי על ביצוע העסקה, תהיה ההזמנה בטלה והנהלת האתר ו/או מי מטעמה לא יהיו מחויבים כלפי הלקוחה לרבות לא בשמירת המוצר במלאי.
3.9. אישור פעולת הרכישה מותנה בהמצאות המוצר הנרכש במלאי במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. אם לא צוין כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא הנהלת האתר ו/או מי מטעמה מחויבים במכירת המוצר ולרוכשת לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל נזק ישיר או עקיף אשר נגרם לרוכשת או לצד ג'. בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב לה כל סכום ששילמה (ככל ששולם) להנהלת האתר ו/או תבטל החיוב (אם בוצע) בגין פעולת הרכישה. מובהר כי יתכנו מצבים בהם על אף שהפריט מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל הוא חסר ולא ניתן לספק אותו. במקרים אלו תבוטל העסקה וללקוחה לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם על ידי הלקוחה.
3.10. כל לקוחה תהיה רשאית להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש חדש וזאת על ידי עדכון היעד המבוקש בטופס ההזמנה.
3.11. האתר זכאי שלא לאשר הזמנה של לקוחה מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

4. פרסומות באתר

4.1. אין הנהלת האתר ו/או מי מטעמה אחראים לתכנים המפורסמים באתרים אחרים להם קיימים קישורים לאתר.
4.2. הנהלת האתר ו/או מי מטעמה יהיו רשאים, מעת לעת, לשלוח הודעות בדואר אלקטרוני המכילות מודעות פרסומיות, מסחריות וכו'. המשתמשת מסכימה כי להנהלת האתר ו/או מי מטעמה עומדת הזכות לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני אותה סיפקה עם רישומה באתר הודעות ועדכונים, לרבות כאלו הכוללים מסרים פרסומיים ו/או מסחריים. הכל בתנאי שהלקוחה אישרה לחברה לשלוח לה מסרים פרסומיים כנ"ל ע"י שליחת דואר אלקטרוני בו מאשרת קבלת מסרים אלה.
4.3. בהתאם לחוק הספאם, הלקוחה ו/או המזמינה יכולה לבחור שלא לקבל הודעות פרסומיות מהאתר וזאת ע"י יצירת קשר טלפוני עם משרדי הנהלת האתר ו/או ע"י שליחת פקס ו/או הודעת דוא"ל.

5. מדיניות החזרת מוצרים וביטול עסקה

5.1. פרק זה יהיה כפוף לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981 (להלן: "החוק") מזמינה יכולה לבטל את ההזמנה.
בכל אחד מהמקרים ובתנאים שלהלן:
5.1.1. ביטול לפני משלוח המוצר ע"י הנהלת האתר ו/או מי מטעמה:
5.1.1.1. מזמינה יכולה לבטל הזמנה של סחורה בטרם שנשלחה וזאת ללא חיוב נוסף. עם ביטול ההזמנה יוחזרו הכספים ששילמה בגינה. זיכוי כספי ניתן על ביטולים שנעשו עד 48 שעות מקבלת הסחורה.
5.1.1.2. במקרה של ביטול העסקה לאחר שנשלח המוצר אל הלקוחה/המזמינה, תזוכה הלקוחה/המזמינה אך ורק לאחר קבלת הסחורה במחסני הנהלת האתר וזאת לאחר שיצרה המזמינה קשר עם הנהלת האתר לצורך זיכויה בכרטיס האשראי בו בוצעה העסקה.
5.1.1.3. ככלל, זיכויים יועברו אך ורק לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה ובהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010. הזיכוי יועבר לכרטיס האשראי של הקונה בהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי. מוסכם כי הלקוחה תחזיר את המוצר באריזתו המקורית ושאינה פגומה, שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא בלא שנעשה בו כל שימוש ועם התווית עליו. מוצר שהוחזר ואינו עומד בדרישות פרק זה, לא יזכה את המזמינה בהחזר כספי ו/או בכל זיכוי אחר לרבות שובר זיכוי.
5.1.1.4. במידה ולא הודיעה המזמינה ו/או הלקוחה לחברה על פגם כלשהו במוצר בתוך 24 שעות מיום קבלתו, הדבר מהווה הודעה כי לא נפל שום פגם וללקוחה ו/או המזמינה לא תהיה כל טענה כנגד הנהלת האתר ו/או מי מטעמה לעניין קיומו של פגם כלשהו במוצר.
5.2. הנהלת האתר תהא רשאית לבטל עסקה או הזמנה כולה או חלקה במקרים הבאים:
5.2.1. נפלה טעות קולמוס בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;
5.2.2. אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשות באתר להשתמש באתר באופן תקין;
5.2.3. במקרה של כוח עליון, פעולה מלחמה, איבה, טרור, מצב חירום ו/או כל דבר אחר שימנע ביצוע מכירה תקין;
5.2.4. אזל המוצר מהמלאי.
5.3. הודעה על ביטל הזמנה תימסר לקונות בטלפון ו/או בדוא"ל לכתובת אשר צוינה בטופס ההרשמה.
5.4. הנהלת האתר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למזמינה ו/או ללקוחה ו/או לצד שלישי לרבות נזק כספי בגין ביטול ההזמנה ו/או החזרת הבגד לפי הוראות פרק זה. אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותה של הנהלת האתר כדי לתבוע את נזקיה בשל כך שערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.
5.5. ניתן להחליף כל מוצר שאינו בסייל (Sale) תוך 14 יום מקבלת המשלוח.
5.6. מוצרים בסייל (Sale) ניתנים להחלפה בתוך שבוע מיום קבלת המשלוח.
5.7. אין כפל מבצעים עבור פריטים בסייל (Sale).
5.8. מוצר באיסוף עצמי שלא ייאסף בתוך 10 ימים, ישלח באופן אוטמטי בדואר רשום.
5.9. יודגש כי בגדי ים והלבשה תחתונה אינם ניתנים להחלפה או החזרה בהתאם להנחיית משרד הבריאות.

6. אספקה ומשלוחים

6.1. הנהלת האתר תדאג לאספקת כל מוצר הנרכש באתר לכתובת בישראל שהוקלדה בעת ביצוע הרכישה בטפס ההזמנה. הנהלת האתר ו/או מי מטעמה תפעל כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה המצוינים באתר. הנהלת האתר מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט להלן:
6.1.1. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של הנהלת האתר לרבות שביתות, השבתות, תנאי מזג אוויר, מסיבה הקשורה עם מבצע השליחות וכיוצ"ב.
6.1.2. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית הנהלת האתר תהיה רשאית להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש.
6.1.3. המוצר הנרכש יסופק באמצעות חברת שילוח לבית הלקוחה תוך חמישה ימי עסקים. כל המשלוחים הינם בתשלום על חשבון הלקוחה אלא אם נקבע אחרת ע"י הנהלת האתר.
6.1.4. במידה והנהלת האתר לא תספק את הסחורה במועד האספקה המבוקש היא תתאם מראש עם המזמינה מועד אספקה חדש.

7. אחריות הנהלת האתר

7.1. הנהלת האתר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמשת ו/או לגולשת ו/או למזמינה ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז הנהלת האתר שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית.
7.2. נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את הנהלת האתר ו/או מי מטעמה. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
7.3. בכל מקרה לא ישא האתר ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמה באחריות כלשהי העולה על ערך הבגד/מוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.
7.4. הנהלת האתר אינה אחראית לשימוש שתעשה הלקוחה ו/או המזמינה שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או הנהלת האתר לרבות ביצוע כביסה ו/או כל שימוש אחר שפגם במוצר הנרכש.

8. זכויות יוצרים

8.1. האתר הינו רכושה הבלעדי של גב' ורד גלבגיסר ועוסק מורשה: "לה פרימה" מס': 021970942 הינה בעלת זכויות היוצרים, סימני המסחר וכל זכויות קניין רוחני באתר.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב בגדים, תמונות הבגדים וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה של הנהלת האתר מראש ובכתב.
אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב.
8.2. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).
8.3. השם "לה פרימה" משמש אך ורק את הנהלת האתר בלבד. אין לעשות בו שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
8.4. ככל שיש סמני מסחר (לרבות תמונות, שרטוטים וכדומה) שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני המסחר הנם רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בהם ללא הסכמתן.

9. שמירה על סודיות הנתונים ופרטיות המשתמש

9.1. מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה נעשית עפ"י רצונה של המזמינה ו/או הלקוחה ובהסכמתה. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתה של המזמינה ו/או הלקוחה למסירתם. מטרת מסירת הפרטים האישיים היא לאפשר לחברה לספק את המוצרים ו/או השירותים למזמינה ו/או ללקוחה וללמוד מהמזמינה ו/או הלקוחה על גמירות הדעת שלה בנוגע לרכישת המוצרים ו/או השירותים.
9.2. הנהלת האתר ו/או מי מטעמה מתחייבים שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאה אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. הנהלת האתר תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן שירות.
9.3. הנהלת האתר נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן PCI אך בקיום מקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון, הנהלת האתר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוחה אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה. הנהלת האתר משתמשת בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה. הנהלת האתר משתמשת במערכת בעלת תקן PCI לצורך סליקת כרטיסי אשראי.
9.4. בעת מילוי טופס ההזמנה באתר ובעת הזמנת מוצרים, תתבקש המזמינה ו/או הלקוחה למסור את פרטיה האישיים האמיתיים, ביניהם: שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון, ישוב, רחוב, מספר בית, דירה, קומה, כניסה, הערות ומידע בנוגע לפעולה אותה מתבקש השליח לעשות במידה והנמענת אינה בבית.
מטעמים של אבטחת מידע והגנה על פרטיות הלקוחה, נתוני אמצעי התשלום לא ישמרו במאגר הנהלת האתר וישמשו רק לצורך השלמת הזמנת המוצר שבחרת. השדות שיסומנו במפורש מחייבים מילוי. ללא מסירת הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא ניתן להשתמש בשירותים אלה.
9.5. יתכן שבעת גלישה או ביצוע פעולות באתר, לרבות: עיון במגוון המוצרים המוצעים למכירה באתר, יתועדו פרטי עיון המשתמשת באופן אוטומטי וממוחשב, פרטים אלו משמשים את הנהלת האתר לצרכי בקרה והתייעלות ניהולית ושיווקית מול הלקוחות.
9.6. הנהלת האתר רשאית לקבוע מעת לעת דרכי זיהוי נוספות או אחרות.
9.7. הפרטים שתמסור הלקוחה והפרטים שייאספו לגביה במהלך השימוש באתר, יישמרו במאגר המידע של הנהלת האתר. השימוש באתר מעידים על הסכמה למדיניות הפרטיות וכי המזמינה ו/או הלקוחה המשתמשת מסכימה שפרטיה יישמרו וינוהלו במאגר המידע של הנהלת האתר. המידע שבמאגר ישמש – בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – למטרות המפורטות להלן:
9.7.1. כדי לאפשר למזמינה ו/או ללקוחה להשתמש בשירותים באתר;
9.7.2. כדי לזהות את המזמינה ו/או הלקוחה במהלך כניסות חוזרות לאתר;
9.7.3. כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשות באתר וציפיותיהן ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את הנהלת האתר לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה את הלקוחה באופן אישי;
9.7.4. כדי לאפשר למשתמשות להתאים את השירותים באתר להעדפות המשתמשות;
9.7.5. כדי לאפשר להנהלת האתר ליצור קשר עם המזמינה ו/או הלקוחה ולשלוח אליה מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה ומוצריה, כמו גם מידע פרסומי ומידע בקשר עם מוצרים ושירותים של אחרים. מידע כזה ישוגר בהתאם להסכמה מפורשת שנתנה המזמינה ו/או הלקוחה לכך במהלך ההרשמה באתר או בכל עת אחרת. הלקוחה יכולה לבטל את הסכמתה בכל עת ולחדול מקבלת פניות וחומר פרסומי מהנהלת האתר.
9.8. מובהר כי הסכמה למדיניות פרטיות זו מהווה הסכמה לצורך הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב-1982.
9.9. הנהלת האתר לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטי הלקוחות האישיים והמידע שנאסף על פעילותן באתר אלא במקרים כדלקמן:
9.9.1. ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר ולצורך מימוש מטרות השימוש במידע כמפורט לעיל, ככל שנדרש הדבר;
9.9.2. אם הלקוחה הפרה את תנאי השימוש והרכישה באתר, או אם הלקוחה תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
9.9.3. אם יתקבל בידי הנהלת האתר צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי הלקוחה או את המידע אודותיה לצד שלישי; למען הסר כל ספק הנהלת האתר איננה מתחייבת להתנגד לשום בקשה לצו שיחייב אותה למסור פרטים אודות הלקוחה לצד ג'.
9.9.4. בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הלקוחה לבין הנהלת האתר;
9.10. הנהלת האתר רשאית למסור ולשתף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים בהנהלת האתר וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, אך היא לא תחשוף בפניהם ביודעין, או במכוון את זהות הלקוחות ללא הסכמתן המפורשת;
9.11. הנהלת האתר רשאית להתיר לחברות צד-שלישי לפרסם באתר ו/או לנהל את מערך הגשת הפרסומות באתר. המודעות שבהן צופה הלקוחה בעת הביקור באתר מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את פרסומותיהן, חברות אלה משתמשות בכלים שנועדו לסייע להן בהבנת העדפות הלקוחה. לדוגמה, חברות אלה עשויות להציב עוגיות במחשב הלקוחה ולשבץ "משוואות רשת" (web beacons) במודעות הפרסומת, או בדפי האתר. המשוואות הן קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי, המשובצים בדפי אינטרנט ושתפקידם לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתר. המידע הנאסף איננו מזהה את הלקוחה, אלא רק מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניה לנושאים שיעניינו אותה. השימוש שחברות אלה עושות בעוגיות ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות זו של הנהלת האתר.
לחברות הללו אין גישה לעוגיות של הנהלת האתר ולהנהלת האתר אין גישה לעוגיות שלהן. אם הלקוחה מבקשת לבדוק את מדיניות הפרטיות של החברות המנהלות את מערך הפרסום באתר, ניתן לעשות כן באמצעות אתרי האינטרנט שלהן.
9.12. הנהלת האתר מיישמת באתר מערכות שנועדו לאבטח את המידע באופן מיטבי, בהתאם לסטנדרטים מקובלים. בעוד שמערכות אלה מצמצמות את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, אין בהן בטחון מוחלט. לכן, הנהלת האתר לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
9.13. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981- כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהוסמך כדין בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

למידע נוסף נא לעיין בחוק הגנת הפרטיות:
http://www.knesset.gov.il/review/data/heb/law/kns9_privacy.pdf
הנהלת האתר רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות ככל שהיא פועלת על פי הוראות הדין.

 10. ביטול מכירה ע"י הנהלת האתר והפסקת פעילות האתר

10.1. בכל מקרה אשר בו, מחמת "כח עליון", נבצר יהא מהנהלת האתר לנהל את האתר כתיקנו, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלו, תהא הנהלת האתר רשאית לבטל את ההתקשרות עם המזמינות/הקונות, כולן או חלקן, בסעיף זה "כוח עליון" משמעו כבמקובל על פי דין ולרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.
10.2. במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת הנהלת האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו/או השירותים, מכל סוג שהוא, באופן מלא או באופן חלקי, ובכל דרך שהיא, ו/או את אספקת המוצרים ו/או אספקת השירותים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, זה או אחר, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כוח עליון אחר ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או השירותים בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של מכירה רגילה או אספקת המוצרים ו/או השירותים ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים ו/או השירותים בין מועד פרסום המוצר ו/או השירות לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר ו/או השירות, רשאי האתר לבטל את ההתקשרות עם הקונות, כולן או חלקן ו/או להפסיק את פעילות האתר.
10.3. הנהלת האתר ו/או מי מטעמה לא תשא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה ע"י משתמשת באתר או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

סגירת תפריט
×

עגלת קניות

סרגל מידות לטבעות

אייקון של סרגל המשתמש בתור מדריך מידות

על מנת לדעת את מידת הטבעת הרצויה הקיפי את האצבע באמצעות חוט ומדדי את אורכו.

S

4.75 ס״מ

M

5.75 ס״מ

L

7 ס״מ

סרגל מידות

אייקון של סרגל המשתמש בתור מדריך מידות

חזה

מדדי מתחת לבית השחי בחלק המלא ביותר של החזה.

מותן

מדדי את המותן כשאת עומדת זקוף. שימי לב שהסרט אינו הדוק מידי.

אגן

עמדי עם הרגליים צמודות ומדדי את החלק הרחב ביותר של הירכיים שלך.

מידה

חזה

מותן טבעית

אגן

S

84

66

90

M

90

72

96

L

96

78

102

XL

102

84

108

המידות בסנטימטרים